A_Hit_eve

A Hit éve

A második vatikáni zsinat megnyitásának ötvenedik évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24. közötti időszakot XVI. Benedek pápa a Hit évének nyilvánította. Az új evangelizációt a szeretet jegyében meghirdető tematikus év a szándékok szerint hozzájárul a keresztény szellemiség megerősödéséhez.
Ezt szolgálta a Hegyvidéki Önkormányzat szervezésében, a kerületi egyházközösségek részvételével a MOM Kulturális Központban megrendezett programsorozat is, amelyen az érdeklődők egyebek közt ismeretterjesztő előadásokon, koncerteken, filmvetítésen, valamint hangversenyeken tapasztalhatták meg a mindnyájunkban ott szunnyadó hit erejét.
Erről az Istentől kapott adományról beszélt a püspöki kerekasztalt megnyitó Fonti Krisztina alpolgármester is, aki köszöntőjében „A hit kapuja” kezdetű apostoli levelet idézte. Ebben a pápa arra hívja fel a figyelmet, hogy újra fel kell fedeznünk a hit útját, mert így tudjuk megmutatni „a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét”. Hiszen „nem fogadhatjuk el, hogy a só ízét veszítse, sem azt, hogy véka alá rejtsük a világosságot”.
Az alpolgármester szerint mindez azt is jelenti, hogy most még inkább el tudjuk mélyíteni és élővé tenni hitünket, ami hozzásegít az Istennel való találkozáshoz. Miközben a hit életünk egyik legszemélyesebb része, lényeges, hogy a hívek a közösség tagjaként bátran tegyenek erről tanúságot szóban és tettekben egyaránt.
A püspöki kerekasztalnál dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Kerületének püspöke, Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Egyházmegye megyéspüspöke, dr. Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke és dr. Székely János, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke beszélgetett Novotny Zoltán újságíróval a hit aktuális kérdéseiről. Az egyházi méltóságok a hit lehetséges értelmezése mellett az István a király című rockoperában elhangzó mondat – „hit nélkül sem alkotni, sem élni nem lehet” – valóságtartalmáról vitatkoztak. Végül megegyeztek abban, hogy az ember esendőségén túlmutató alkotást csak olyanok hozhatnak létre, akiknek cselekedeteit a hit mozgatja.

(-os)