Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a kerületen túl

Régóta visszatérő kérdés mind a hozzátartozók, mind a szakemberek részéről: „hová forduljak, ha azt veszem észre, hogy a gyerek drogozik?” A kérdés felmerül úgy is, hogy van-e olyan hely, ahol kivizsgálják a gyereket, és a gyanakvás helyett végre biztosat lehet tudni, és persze úgy is, hogy ki tud segítni, ha a droghasználat nyilvánvalóvá válik. Erre az igényre próbálnak válaszolni a környező kerületek Kábítószerügyi Egyeztető Fórumai (KEF).
Az I. kerületi KEF pályázati úton szerzett támogatást ahhoz, hogy saját kerületük számára jól átlátható ellátási térképet készítsenek a drogtémában érintett szakemberek és intézmények számára. Hamarosan azonban világossá vált, hogy a drogprobléma egyáltalán nem veszi figyelembe a kerülethatárokat, az érintett fiatalok több kerületben is megjelennek.
Ráadásul az is kiderült, hogy a kerületek különféle profilú ellátási formákat tartanak fenn, amelyek kapacitása jócskán eltér egymástól. Egy korábbi felmérés alapján pedig az fogalmazódott meg, hogy az oktatási és egészségügyi intézményekben dolgozó szakemberek, ha drogproblémás fiatalokkal találkoznak, sok esetben nem tudják, hová irányítsák őket, ha segítséget kérnek.
Mindezek alapján tehát az I. kerületi kezdeményezés hamarosan kiterjedt a környező kerületekre is, és jelenlegi formájában tartalmazza az I., a II., a XI. és a XII. kerület területén található, a drogprobléma kezelésében érintett intézmények adatait. Mivel rendkívül sok és sokféle intézmény érintett, így a térkép is igen sok információt tartalmaz. A feltüntetett intézmények, ellátók csoportosítva vannak részben a kerületi elhelyezkedésük, részben pedig az ellátási profiljuk szerint.
Vannak olyan intézmények, amelyek egészségügyi ellátásra szakosodtak, és az addiktológiai betegek függőségének kezelésében, pszichiátriai és testi tünetek ellátásában járatosak, időnként, szükség esetén, gyógyszeres kezelést is nyújtva. Más intézmények inkább a szociális segítségnyújtás változatos formáit kínálják a hozzájuk fordulóknak.
Minden kerületben található úgynevezett „szenvedélybetegek közösségi ellátása”. Ez komplex módon magában foglalja mindazokat a szolgáltatási formákat, amelyek szükségesek lehetnek a kezelésben. A közösségi ellátás alapvető célja, hogy a szenvedélybetegek saját otthonukban, társas környezetük erőforrásaira támaszkodva legyenek képesek megváltoztatni életformájukat. Az ellátást folytató szakemberek, a közösségi gondozók széles kapcsolatrendszerrel rendelkeznek az adott területen.
Az ellátásnak az is célja, hogy a gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a gondozást és a pszichoszociális rehabilitációt, a tanácsadás minden formáját a szenvedélybeteg otthonában, illetve lakókörnyezetében biztosítja az intézmény. Segítséget nyújt a betegek egészségi és pszichés állapota javításában; meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében; a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában; szociális és mentális gondozásukban és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban. A szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, ami nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére.

(Cs.)