Valtozasok_a_hatosagi_ugyintezesben

Változások a hatósági ügyintézésben

Január elején több feladat is átkerült az önkormányzattól a fővárosi kormányhivatal irányításával működő kerületi hivatalhoz, így bizonyos kérdésekben már nem a polgármesteri hivatalt kell keresnünk. Jó hír, hogy egyre több okmányügy intézhető otthonról: februártól egyes járműokiratok pótlása, cseréje megoldható az Ügyfélkapun keresztül.

Korábbi lapszámainkban már írtunk arról, hogy december elején a kerületi okmányiroda a Böszörményi útról a Széll Kálmán térhez, a Krisztina körút 2–4. szám alá költözött, január 1-jével pedig a fenntartója is megváltozott: zavartalan működéséről immár nem az önkormányzat, hanem a fővárosi kormányhivatal felügyelete alá tartozó XII. kerületi hivatal gondoskodik. A kerületi hivatal – amelynek vezetője a korábbi önkormányzati aljegyző, dr. Szabó Zsófia – az okmányirodai osztály mellett (amit Bálint Erika, a korábbi, önkormányzati fenntartású okmányiroda vezetője irányít) egy hatósági osztállyal, illetve az önkormányzattól átvett gyámhivatallal látja el a törvény szerint hozzá rendelt feladatokat.
A kerületi hivatal hatósági osztálya (amelynek élére dr. Horváth Balázs, az önkormányzat szabálysértési és kereskedelmi irodájának korábbi munkatársa került) a Kiss János altábornagy utca 43–45. alatt kezdte meg működését januárban. Ehhez az osztályhoz kerültek egyes szociális igazgatási ügyek – az időskorúak járadéka, az alanyi és normatív közgyógyellátás, az ápolási díj, illetve az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása –, a családtámogatási és menedékjogi ügyek, a szabálysértési feladatok, bizonyos köznevelési teendők, a helyi védelmi bizottság vezetése, illetve egyes kommunális és állategészségügyi hatáskörök. A gyámhivatal esetében csak a fenntartó változott, a helyszín nem: a kerületi gyámügyi szakemberek (akiknek vezetője továbbra is dr. Polt Zsófia) változatlanul a Böszörményi út 40. szám alatt érhetők el.

Még több ügyet intézhetünk otthonról

Az év eleje óta egyszerűbben, rövidebb határidővel, kényelmesebben juthatunk hozzá egyes okmányokhoz. Az útlevelek a korábbi 30 nap helyett már 20 napon belül elkészülnek, ugyanakkor továbbra is megmaradt a soron kívüli (7 napos), a sürgősségi (3 napos), valamint az azonnali, 24 órán belüli útlevéligénylés lehetősége. Az egy napon belüli útlevél-kiállítás a Központi Okmányirodánál (XIII., Visegrádi utca 110–112.) intézhető, akár hétvégén is.
Szintén az év elejétől lehetővé vált az összevont, adattartalmában megújult erkölcsi bizonyítvány igénylése, illetve eredetiségének ellenőrzése az internetes Ügyfélkapun keresztül. Az új, úgynevezett webes ügysegéd segítségével az erkölcsi bizonyítvány státusza is ellenőrizhetővé vált, így például az is, hogy a felhasználót az igénylés óta sem tiltották-e el a közügyektől, vagy bizonyos szakmák gyakorlásától.
Február 1-jétől a gépjárművekkel kapcsolatos hatósági ügyintézés is egyszerűsödik. Ügyfélkapun is bejelenthető lesz a jármű tulajdonjogának átruházása, továbbá kérelmezhető a forgalomból történő ideiglenes kivonás, az ideiglenes kivonás meghosszabbítása, illetve a kérelemre ideiglenesen kivont jármű forgalomba történő visszahelyezése, amennyiben a kérelmező a gépjármű kizárólagos tulajdonosa és üzembentartója. A törzskönyv és a forgalmi engedély pótlását, a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának pótlását, cseréjét, valamint a nemzetközi vezetői engedély kiállítását is kérni lehet majd elektronikus úton.
Ugyanígy az elveszett vagy eltulajdonított rendszámtábla, illetve szükség szerint a hozzá tartozó címke pótlását is intézhetjük az interneten. A hátsó rendszámtábla azonban – az említett járműokmányokkal és az első rendszámtáblával ellentétben – postai úton nem kézbesíthető, hanem az ügyfél által megjelölt közlekedési igazgatási hatóságnál vehető át. Az internetes járműügyintézéshez kapcsolódó illetékeket, díjakat banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással lehet majd rendezni.
További könnyebbség februártól, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkező változások bejelentése az adásvételi szerződés másolatának bemutatásával is lehetséges lesz. Tudni kell azonban, hogy a tulajdonjog-átruházási szerződésben új elemként már nemcsak a kilométeróra állását, hanem a szerződő felek állampolgárságát is fel kell tüntetni.
A céges tulajdonú járművet használók számára jó hír, hogy a következő hónaptól az okmányirodai járműügyintézés során már nem kell bemutatni a cégkivonatot, az aláírási címpéldányt. A dokumentumokat egy központi adatbázisból is lekérheti az ügyintéző, amennyiben ezeket a gazdasági társaság a cégbírósághoz benyújtotta, és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza.

Új jogosítványkategóriák, emelkedő korhatárok

Több ponton is változtak a vezetői engedély megszerzésének feltételei. A módosítások célja – az uniós kötelezettségek teljesítésén túl – a közlekedés biztonságának javítása. Január 19-e óta az „A” kategóriás, motorkerékpárra szóló jogosítvány esetében 21-ről 24 évre emelkedett a korhatár. Tehergépkocsira 18 helyett 21 éves kortól lehet „C” kategóriás vezetői engedélyt szerezni, míg az autóbusz vezetésére szóló „D” kategóriás jogosítvány megszerzésének alsó korhatára 21-ről 24 évre emelkedett.
A legfeljebb 50 köbcentis hengerűrtartalmú, két- vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárra, könnyű négykerekű motorkerékpárra a 14. életévet betöltött fiatalok továbbra is szerezhetnek vezetői engedélyt – ennek elnevezése a korábbi „M”-ről „AM”-re változott –, újdonság viszont, hogy ezzel a 16. életév betöltéséig csak belföldön lehet vezetni. Új alkategóriaként megjelent az „A2”, amit a legfeljebb 35 kilowatt teljesítményű motorokra lehet megszerezni 18 éves kortól, illetve bevezették a négykerekű motorkerékpárokra érvényes „B1” alkategóriát is, amelyre 16 éves kortól lehet jogosítványt kapni.
A korábbi „M” és az „A korl.” kategória képzése megszűnt. A január 19-i határnap előtt megszerzett „A korl.” vezetői engedély kategória helyett a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre – külön tanfolyami vagy vizsgakötelezettség nélkül – „A2” kategóriára érvényes vezetői engedélyt ad ki.

(rz.)