Csatornaépítés: felmérik a bekötési igényeket

Európai uniós támogatással nagyszabású csatornafejlesztést indított el a fővárosi önkormányzat. A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése program keretében a még ellátatlan hegyvidéki utcák többségében is kiépítik a csatornahálózatot. Az új vezetékhez történő csatlakozás pontos helyét a kivitelező és az ingatlantulajdonosok közösen határozhatják meg. Új csatorna csak azokban az utcákban épül, ahol jelenleg megoldatlan a zárt rendszerű szennyvízelvezetés.

A Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás beruházásában megvalósuló Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése program célja a 98 százalékos, illetve második lépésben a 99,1 százalékos fővárosi csatornázottság elérése. A fejlesztés során a Hegyvidéken több kilométer új csatorna épül, a kiviteli tervek és engedélyek rendelkezésre állnak, a Pulzus Plusz Kft. heteken belül hozzákezd a burkolatbontással és időszakos forgalomkorlátozásokkal járó építkezéshez.
A gördülékeny munkavégzés érdekében szükség van a lakosság együttműködésére. A kivitelező helyszíni egyeztetés keretében az ingatlantulajdonosok kérése alapján határozza meg a bekötőcsatorna pontos helyét.
Fontos tudnivaló, hogy kizárólag ott épül gerincvezeték, ahol jelenleg nincs csatorna! Szintén szükségtelenné válhat a csatorna kialakítása azokban az utcákban, amelyekben már az összes vezetékes vízzel ellátott ingatlan szennyvízelvezetése megoldott, valamennyi ingatlan bekötése jogszerű és a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) Zrt. által jóváhagyott, illetve szerepel a közszolgáltató nyilvántartásában. Az ilyen ingatlanok tulajdonosai nem kötelesek kiépíteni a csatlakozást az új vezetékhez, ha ez egyébként az adott utcában megépül.
Minden más esetben a csatorna üzembe helyezését követően a tulajdonosoknak egy éven belül kell rácsatlakozniuk a hálózatra. Ennek feltétele a telken belüli csatorna megterveztetése és kiépítése, valamint a szolgáltatási szerződés megkötése. A terveket azt követően lehet elkészíteni, hogy az FCSM átvette üzemeltetésre az elkészült teljes csatornarendszert. Lényeges, hogy ha a szennyvíz nem gravitációs, hanem nyomott rendszeren keresztül távozik az ingatlanról, az ehhez szükséges házi átemelőt ingyenesen kiépítik, a későbbiekben pedig a szolgáltató gondoskodik a felülvizsgálatáról, karbantartásáról és szükség esetén javításáról.
Amennyiben a beruházásra kijelölt utcában már van közcsatorna, de az ingatlan nincs bekötve sem oda, sem más közcsatornába (például szolgalmi úton meglévő szolgáltatási szerződéssel), a hatályos jogszabályok alapján talajterhelési díjat kell fizetni. Ennek összege az el nem szállított szennyvíz után köbméterenként 1800, illetve 3600 forint.

M.