Mintatagozat_a_Varosmajorban1

Mintatagozat a Városmajorban

Stratégiai szövetségre lépett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a Városmajori Gimnáziummal, a Kós Károly iskolával és a Városmajori Óvodával. Az együttműködés célja a magyar ének-zenei közoktatás teljes vertikumát reprezentáló mintatagozat létrehozása és a Kodály-módszer gyakorlati megújítása.

A városmajori iskolákban nagy hagyománya van az ének-zenei oktatásnak. A Kós Károly Általános Iskola Ének-Zene Emeltszintű Általános Iskola Tagintézmény hosszú évek óta eredményes zenei oktatómunkát végez Mitók Mónika és Hraschek Katalin vezetésével, míg a Városmajori Gimnáziumban Gráf Zsuzsanna Liszt- és Bartók–Pásztory-díjas karnagy irányításával huszonöt éve létezik az ének-zene tagozat, amely mára a magyar zenepedagógia nemzetközi hírű intézményévé vált. A tagozat kiemelkedő szakmai színvonalát fémjelzi az ott működő Angelica Leánykar hazai és nemzetközi elismertsége.

Amikor tehát a Zeneakadémián is tanító Gráf Zsuzsanna kezdeményezésére a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem létrehozta mintatagozatát a városmajori óvodában, valamint az általános és középiskolában, nem az azokban zajló ének-zenei oktatás színvonalának javítását kellett célul kitűzni. Épp ellenkezőleg: a Zeneakadémia azért ezeket az intézményeket választotta partnerének, mert itt az óvodáskorúaktól kezdve a felnőttkorba lépő diákokig kiválóan lehet alkalmazni Kodály Zoltán zenei nevelési elveit, és tovább lehet fejleszteni azokat a gyakorlati-módszertani eszközöket, amelyek révén jól adaptálható a Kodály-módszer a mai igényekhez és technikai lehetőségekhez.

„Jelenleg a nagycsoportos óvodások, valamint az általános iskola első, harmadik és hetedik osztályos diákjai számára tartanak speciális órákat a Zeneakadémia Kodály Intézetének munkatársai” – ismertette a szeptembertől zajló együttműködés részleteit Gráf Zsuzsanna, aki a mintatagozat művészeti igazgatói feladatait is ellátja. A karnagy elmondta, hogy a Városmajor utcai óvoda nagycsoportosainak zenés foglalkozásait Barabás Edina karnagy és zenetanár vezeti, aki húsz éven át tanította a Magyar Rádió Gyermekkórusának tagjait. Ugyanő a Kós Károly iskola oktatómunkájába is bekapcsolódott, akárcsak Szirányi Borbála karnagy és zenetanár, a Kodály Intézet tanára, aki nemcsak általános iskolai tanárként, hanem külföldi zenetanárképző főiskolák és egyetemek meghívott vendégtanáraként is jelentős tapasztalatokat szerzett. A 7. osztályt a Zeneakadémián néhány évvel ezelőtt diplomát szerző, tehetséges, fiatal zenetanár, Tóth Árpád tanítja.

A mintatagozatosok óráin nem az elméleti ismeretek elsajátításán van a hangsúly, hanem az aktív zenei tevékenységen keresztül megvalósuló személyiségfejlesztésen, az érzelmi és értelmi intelligencia harmonikus kialakításán. Az egymás elfogadására, az örömteli együttműködésre ösztönző pedagógiai alapelveken nyugvó, kreatív, játékos módszerek ugyanis fejlesztik a hosszú távú figyelmet és koncentrálóképességet, a ritmus- és metrumérzéket, miközben közösségi élményt jelentenek.

A foglalkozásokon kulcsszerepet kapnak a mozgás sokféle lehetőségével elmélyített zenetanulási technikák, az eddig is a központban lévő éneklés mellett előtérbe kerül az aktív zenehallgatás és az alkotói készségek fejlesztése. Mindebben segítséget nyújtanak a kodályi pedagógia rendszerébe szervesen illeszthető progresszív módszerek, mint a Kokas-pedagógia, vagy a Gonda János és Sáry László nevével fémjelzett improvizációs ötletek és gyakorlatok. További támogatást jelentenek a Kodály Intézet részvételével fejlesztett digitális oktatási eszközök, valamint a zenei írás-olvasást segítő számítógépes alkalmazások.

„A mintatagozat hosszabb távon megalapozhatja egy nemzetközi módszertani tudásközpont és egy Kodály nevét viselő szakkollégium létrejöttét” – vázolta fel a szakmai együttműködésben rejlő távlati lehetőségeket Gráf Zsuzsanna. A művészeti vezető elmondta: szeretnék, ha már a következő tanévtől az ének-zene tagozatosok a 9–12. évfolyamon a heti három ének-zene óra mellett angol nyelven tanulhatnák a zenetörténetet, továbbá a 12. évfolyam folytatásaként elindulhatna plusz egy év szakképzés azok számára, akik zeneakadémiai szakon kívánják folytatni tanulmányaikat.

d.