Bajnokok_iskolaja

Bajnokok iskolája

A Testnevelési Egyetem – bár a köznyelv a mai napig TF-nek, vagyis Testnevelési Főiskolának nevezi – kapui egy hosszúra nyúlt előkészítő időszak után, 1925 őszén nyíltak meg. Első igazgatója, dr. Gyulay Ágost már 1924 tavaszán megkapta a feladatot, hogy munkatársai segítségével dolgozza ki a majdani főiskola szervezeti szabályzatát, tantervét, s hozza létre a tantestületet.
Az első három év a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán, de attól független tantestülettel és közös igazgatóval folyt. A főiskola tanárai szakmájuknak elsőrendű képviselői, a magyar sportélet legjelesebbjei voltak. A növendékek a második évfolyam befejeztével szigorú minőségi követelményekkel bíró tanári alapvizsgát tettek.
Klebelsberg Kunó miniszter 1929-ben rendeletileg a főiskola részére adta át a Győri út 11–13. és az Alkotás utca 44–46. alatt található épületeket és tartozékaikat, valamint két szomszédos telek odacsatolásával – sporttér, pihenőpark kialakításával – bővíttette az iskola területét. A főépületben, az elméleti oktatást szolgáló tantermeken és hivatali helyiségeken kívül, helyet kapott egy 25 méteres céllövőhelyiség is.
A főiskola kezdeményezésére 1932-ben a világon elsőként vezették be a rádiótornát. Az iskola dísztornacsapata óriási sikert aratott az 1936-os, berlini olimpián, és az Olimpiai Kupát 1938-ban a főiskolának ítélte oda a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.
Az akkor már régóta várt uszoda és játékcsarnok 1966-ban készült el, egy évvel később pedig TF Fórum címmel beindult a főiskola hivatalos újságja, ami jól szolgálta az oktató-nevelő munkát.
A fennállása 50. évfordulóját ünneplő Magyar Testnevelési Főiskola 1975-ben egyetemi rangot kapott. Tíz évvel később, 1985-ben lett teljes jogú, 1989-ben pedig elnevezésében is egyetem.
Az 1990-es évek elején a magyar felsőoktatásban bekövetkező változások a Magyar Testnevelési Egyetemet sem hagyták érintetlenül. Az 1993-ban megjelenő felsőoktatási törvény kimondta, hogy egyetem csak az az intézmény lehet, amelyben legalább két tudományterületet művelnek. Ezzel szemben a TF csak „egykarú” volt. Az integráció végül 1997-ben történt meg a SOTE-val, az utolsó önálló intézményi diplomát 1999-ben adták ki.
Az alapítás évétől mintegy 80 magyar olimpiai bajnok szerzett diplomát a TF-en. Olimpiai, világ- és Európa-bajnokok egész sora koptatta és koptatja ma is az egyetem padjait.

(B.)