Tizenot_eves_a_Sunimuhely

Tizenöt éves a Süniműhely

Az óvodában eltöltött évek meghatározók a gyerekek fejődésében, szociális kapcsolataik kialakulásában ugyanúgy, mint a készségek, kompetenciák erősítésében. Azért, hogy ezek a folyamatok minél hatékonyabbak, sikeresebbek legyenek, a hegyvidéki nevelési intézmények számos külön programot, foglalkozást biztosítanak a kerületi óvodásoknak. Ilyen a Süni Óvodákban éppen tizenöt éve beindított Süniműhely, amely egyszerre szolgálja a tehetséggondozást, és nyújt segítséget azoknak, akiknek valamilyen területen szükségük van a felzárkóztatásra.
„A Süniműhely valójában játszó- és alkotónapok sorozata, a nevelési év során kéthetente egy-egy alkalommal szervezzük meg a Németvölgyi és az Orbánhegyi úti óvodáinkban. Ilyenkor célzott és intenzív, tevékenységbe ágyazott fejlesztés történik az adott szakterületen jártas óvodapedagógusok vezetésével. Változatos eszközhasználat és játékosság jellemzi a foglalkozásokat, amikre a szülők és a gyerekek véleményét meghallgatva osztjuk be a résztvevőket” – beszélt a program koncepciójáról Kovács Zsuzsa, a Süni Óvodák vezetője.
A csoportokban két pedagógus differenciáltan foglalkozik a tehetséges és a felzárkóztatást igénylő gyerekekkel, különös figyelmet fordítva a játékos tanulásra, az élményszerzésre, a fokozatosságra. A Tátika Műhelyben az éneklési készség, a zenei alkotókedv kialakítása, a hallás- és ritmusérzék fejlesztése zajlik. Az óvodások játékos helyzetekben, kis csoportokban ismerik meg a hangok és ritmusok világát, a zenei írást, olvasást. A hangszerhasználaton, a táncon és népzenén keresztül a magyar kultúra értékeiből is ízelítőt kapnak, termésekből, nádból és más tárgyakból egyszerű hangszereket készítenek.
Élethelyzetek, mindennapi szituációk, a világ sokszínűsége jelenik meg a gondolkodást és logikát fejlesztő Töprengő Műhely gyakorlatain, amik a mindennapi élet ok-okozati összefüggéseire is rávilágítanak. Az esztétikai érzék alakítása, új vizuális technikák kipróbálása, gyakoroltatása, a művészeti ágak megismertetése zajlik az Ecsetelő Műhelyben. Itt kedvükre szobrászkodhatnak, festhetnek, rajzolhatnak a gyerekek. Természetesen a mozgás sem hiányozhat, erről a Mozgolódó Műhely gondoskodik, ahol az örömteli játék kap főszerepet.
„Mindezek pluszlehetőséget adnak az óvodásainknak, hogy megmutassák a tehetségüket, amit a foglalkozások segítségével még könnyebben felismerhetnek a pedagógusok. Ugyanilyen fontos azoknak a pártfogása, akik valamelyik területen egy picit gyengébb eredményeket érnek el. Hiszünk benne, hogy minden gyerek tehetséges valamiben, mindennap azért dolgozunk, hogy ezt megtaláljuk” – mondta Kovács Zsuzsa, hozzátéve, hogy a Süniműhely a kreatív önkifejezésre, az egyéni differenciálásra is alkalmat biztosít.
Mindezt a Hegyvidéki Önkormányzat is támogatja. A tehetséggondozást elősegítő kerületi pályázaton a Süni Óvodák 155 ezer forintot nyert el a programok megvalósításához szükséges eszközök vásárlására. A beszerzés megtörtént, a játékokat és más fejlesztőkellékeket már használják is az óvodások.

M.