Önkormányzati segítség iskolások táborozásához

A Hegyvidéki Önkormányzat az idén nyáron is segítséget nyújt a XII. kerületi általános iskolás gyerekek táborozási költségeinek megfizetéséhez. A támogatás az iskola és a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által szervezett táborok mellett egyéb nyári táborok költségeihez is igényelhető, a támogatás összege a tábor árának 80%-a. Egy gyermek naptári évenként 30 000 Ft-ban részesülhet, a keretösszeg kimerítéséig, tehát az év folyamán többször is kérelmezhető az ellátás.
A táborozási támogatásra az az általános iskolában tanuló gyermek jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 69 900 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 80 800 forintot, valamint a család nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott vagyonnal.
A kérelem-formanyomtatvány átvehető a polgármesteri hivatal népjóléti irodáján, valamint letölthető a www.hegyvidek.hu oldalról, a Támogatás, gondoskodás menüpontból.
A támogatás iránti kérelem – amelyhez mellékelni kell a tábor jellegéről és költségéről szóló igazolást – a népjóléti irodán ügyfélfogadási időben egész nyáron benyújtható, előre egyeztetett időpontban.
Cím: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda,
1126 Budapest, Böszörményi út 20–22. 2. emelet.
Ügyfélfogadás:
hétfőn 13.00–17.30, szerdán 8.00–16.00, pénteken 8.00–12.00.
Időpontfoglalás:
06-1/224-59-32, 06-1/224-5900/mellékek: 5154, 5111, 5146.