Orok_ervenyu_jelkepek1

Örök érvényű jelképek

„Jel-Kép. Mi ötvöződik ebben a címben?” – tette fel a kérdést Szakolczay Lajos irodalomtörténész, kritikus a Galéria 12 új kiállításának megnyitóján. Majd a válasszal sem késlekedett: jelet adni magunkról, érzéseinkről, látomásainkról. Tárggyá, képpé alakítani a boldogságot, örömet, keserűséget, rettenetet, úgy, hogy az azokban megtestesülő valóság a szépség egyik formájává, jelképpé váljon. Jelképpé, amiben benne foglaltatik jelen és múlt, a mai korok izgató lélegzete, s nem kevésbé az elképzelt jövő.
Fénykép és tárgy, szobor és makett úgy simulnak egymásba Maczkó Erzsébet fotó- és képzőművész, valamint Rainer Péter építész-belsőépítész, ipar- és képzőművész közös tárlatán, mintha örökérvényűen egybetartoznának. Maczkó Erzsébetet és a romtemplomok felkutatójaként is ismert Rainer Pétert sok egyéb mellett a szakrális körökhöz való vonzalmuk hozta közel a másikhoz. „A házaspár együtt dolgozik, bár a képzőművészet különböző területein – mondta köszöntőjében Sikota Krisztina a Hegyvidéki Önkormányzat kulturális bizottságának elnöke. – Elgondolkodtató hogyan hat egymásra a látásmódjuk, a gondolkodásmódjuk, hogyan inspirálják egymást.”Orok_ervenyu_jelkepek2Az építész fotómontázsán Krisztus kereszthalála és a feltámadás, megdicsőülés a szépség és igazság jelképévé emelkedik. Maczkó Erzsébet felvételén a kozmoszt bevilágító égi fény négy kitámasztott szárnyú angyala, jóllehet, a viharos égzengés szüli a kék és fehér káprázatot, egyfajta szabadságjelkép – beszélt benyomásairól Szakolczay Lajos.
„Rainer Péter jóval megfoghatóbb anyaggal, fával, kővel, fémmel dolgozik – hívta fel a figyelmet az irodalomtörténész –, kompozíciója invenciózus építkezés, de a tervező sosem marad háttérben. A múlt maivá tétele érdekli leginkább. Az elfeledett, talált tárgyak így válnak egy gondolkodó és virtuóz elme anyag formájú üzeneteivé.”

B. Anna

 

A Galéria 12 Egyesület és a Gadányi alapítvány rendezésében látható kiállítás július 1-jéig, hétfőtől péntekig 14–22, szombaton 16–22 óráig látogatható a Galéria 12 Borbár és Kávézóban (XII., Hajnóczy József utca 21.).