Történelmi legendákról mesélő tablók

Mátyás király, Erzsébet királyné és Kossuth Lajos helyi kötődéseit is részletesen bemutatja a Történelmi emlékhelyek a Hegyvidéken című kiállítás a polgármesteri hivatalban. A tablókat a Budapesti Városvédő Egyesület XII. kerületi csoportja készítette el az önkormányzat támogatásával.

Bolyongó Erzsébet királyné-szobrok

Mítoszok és visszaemlékezések gazdag tárháza maradt ránk Erzsébet királynéról, Ferenc József hitveséről. Az iránta érzett szeretet és rajongás másfél évszázad alatt sem múlt el. Az 1860-as évek óta városrészeket, utcákat, tereket, hidakat neveztek el róla szerte a Kárpát-medencében; szinte minden magyar városban felállították egész alakos vagy mellszobrát, domborművét vagy emléktábláját. A különleges tisztelet a mai napig megmaradt, bár az 1950-es évek diktatúrája minden erőfeszítéssel ki akarta törölni az emlékét, eltávolítva szobrait, kicserélve a terek, utcák neveit. A rendszerváltoztatás kellett ahhoz, hogy visszakerüljenek az utcatáblák és a raktárakban tárolt képzőművészeti alkotások.