Magánóvodák a Hegyvidéken

Egy ember életét alapvetően meghatározza, hogyan foglalkoznak vele kisgyermek korában. A mondás szerint: „Az első évek örökké tartanak!” – mondta Gilicze Zoltán, az önkormányzat oktatási és közművelődési irodájának vezetője. Nehéz választás előtt áll tehát az a szülő, akinek arról kell döntenie, melyik óvodába íratja be gyermekét. A kerületben működő önkormányzati óvodák maximálisan megfelelnek az általános igényeknek, ám ha a családnak különleges elvárásai vannak – például fontos az idegen nyelven történő oktatás, a vallási hagyományok ápolása vagy a speciális képességfejlesztés –, akkor érdemes a magánóvodák kínálatát is áttekinteni. Ehhez próbálunk segítséget nyújtani most induló sorozatunkban: bemutatjuk, mit nyújtanak a különféle intézmények, társadalmi szervezetek, egyházak, illetve magánvállalkozások által működtetett óvodák a Hegyvidéken, amelyek az önkormányzati fenntartású óvodák palettáját kiegészítik, tovább színesítik. Így biztosítanak a hegyvidéki családok számára nagyobb választékot az óvodaválasztásnál.

A május 2–6-ig tartó óvodai beiratkozásig valamennyi XII. kerületi magánóvodát bemutatjuk lapszámainkban. Az önkormányzati fenntartású óvodákról az Óvodások leszünk című, a Hegyvidéki Önkormányzat által megjelentetett ingyenes kiadványban kapnak tájékoztatást a szülők.

Március 1-jén megjelent lapszámunkban bemutatkozott a következő 4 magánóvoda:

Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde

Dimenzió Óvoda

Busy Bee - Szorgos Méhecskék

ELTE Gyakorló Óvoda

Március 16-án megjelent lapszámunkban bemutatkozott a következő 4 magánóvoda:

Kisember Waldorf Óvoda

Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Közép- és Szakiskola

Micimackó Kuckója Óvoda

Zölderdő Óvoda

Március 29-én megjelent lapszámunkban bemutatkozott a következő 4 magánóvoda:

A-Z Nemzetközi Óvoda és Bölcsőde

Mesekert Óvoda

Német Óvoda

Osztrák-Magyar Óvoda

Április 12-én megjelent lapszámunkban bemutatkozott a következő 4 magánóvoda:

Csillebérci Cseperedő Óvoda

Gán Menáchem Zsidó Óvoda

Happy Kids International Óvoda

Pingvin Nemzetközi Óvoda

Április 26-án megjelent lapszámunkban bemutatkozik a következő magánóvoda:

Mother Goose Nemzetközi Óvoda 

Sorozatunkban bemutattuk, mit nyújtanak a különféle intézmények, társadalmi szervezetek, egyházak, illetve magánvállalkozások által működtetett kerületi óvodák. Az önkormányzati fenntartású óvodákról az Óvodások leszünk című, a Hegyvidéki Önkormányzat által megjelentetett ingyenes kiadványban kapnak tájékoztatást a szülők. Az óvodai beiratkozás időpontja: 2011. május 2–6.

 

TÁJÉKOZTATÓ a 2011. évi óvodai felvétel eljárásrendjéről

Az óvodai nevelés a gyermek 2,5 éves korától kezdődhet, és az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig tart, azonban az óvodába járás az óvodás korosztály egészére általánosan nem kötelező. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény az óvodai nevelést csak az ötévesekre, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozóan tette kötelezővé. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, illetve több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre, amit 2012. augusztus 31-ig csak helyhiány miatt tagadhat meg. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.

Jelentkezés rendje:

2011. január 1-től a szülőnek minden esetben a „Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap” (letölthető a www.hegyvidek.eu honlapról) kitöltésével kell jeleznie szándékát a gyermek óvodai felvételével kapcsolatban. A 2011. májusi felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2011–2012-es nevelési évre történik. A nevelési év első napja: 2011. szeptember 1.
A beiratkozási igény a jelentkezéssel válik hivatalossá.
Az óvodai jelentkezés nem jelenti egyben az óvodába történő automatikus felvételt is. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § értelmében a 2,5 éves gyermekek is felvehetők, abban az esetben, ha már minden 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai elhelyezése megtörtént. Az újonnan érkező gyerekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.

Kerületünkben az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai feltételek a következők:

  1. Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap
  2. Gyermek és szülő lakcímkártyával igazolt XII. kerületi lakcíme (lakóhelye vagy tartózkodási helye)
  3. A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  4. A szülő érvényes személyazonosító okmányának típusa, száma (személyi igazolvány, útlevél, kártyajogosítvány)
  5. Gyermek TAJ kártyája
  6. A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum

Az óvodában kitöltött jelentkezési lap nem jelenti egyben az óvodába történő felvételt is. Az óvodai elhelyezéskor – a várható túljelentkezések miatt – nem tudnak biztosítékot vállalni arra, hogy a kívánt intézménybe kerül a gyermek.
A közoktatási törvény kimondja, hogy a gyermekeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol a szüleje dolgozik. Az erre vonatkozó jogosultságot igazoló nyilatkozat kitöltése minden esetben kötelező.

Óvodai felvételt nyerhet a gyermek:

  • körzetes óvodába
  • szülő által választott óvodába
  • szabad férőhellyel rendelkező önkormányzati fenntartású kerületi óvodába

A jelentkezést követően a gyermekek felvételéről a kijelölt időpontig az adott intézmény vezetője – a fenntartó bevonásával – hoz döntést.
Az óvodavezető a felvételről vagy az elutasításról írásbeli határozatban értesíti az érintetteket.
A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a kerület jegyzőjének címezve, az elutasító határozatot kiadó intézmény vezetője részére kell átadni.
A felvételt követően az óvoda által meghatározott időpontban kerül sor a gyermekek beiratkozására.

Jelentkezés ideje:

Az óvodai jelentkezés időpontját minden évben Budapest főjegyzője írja ki. A beiratkozás minden óvodában központilag szabályozott és meghirdetett időpontban, idén 2011. május 2–6. között történik (hétfő–szerda–péntek: 8–12 óráig, kedd–csütörtök: 14–17 óráig tart).
Erről az óvodában kifüggesztett hivatalos hirdetményen, lapunkban és az önkormányzat honlapján (www.hegyvidek.eu) is tájékozódhatnak.

További információk:

A fentieken túl az önkormányzat óvodai referense és az óvoda vezetője tud tájékoztatást adni telefonon, illetve előre egyeztetett időpontban személyesen is.